Basisscholen Sint-Lodewijkscollege

Gistelse Steenweg 440, 8200 Sint-Andries
tel. 050 40 68 90
info@basisscholensintlodewijkscollege.be
Coördinerend directeur : Marc Slosse
codi@basisscholensintlodewijkscollege.be

De scholengemeenschap ‘Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge’ is een groep van zeven basisscholen die samenwerken op diverse vlakken. De zeven basisscholen zijn katholieke scholen: zes scholen voor gewoon basisonderwijs én één school voor buitengewoon basisonderwijs. Zij worden bestuurd door eenzelfde schoolbestuur (de vzw Sint-Lodewijk Brugge) en ze behoren tot eenzelfde onderwijsnet (het vrij gesubsidieerd onderwijs).

De scholengemeenschap streeft naar een efficiënte organisatie waarin al onze scholen vanuit een christelijke inspiratie en volgens een eigen opvoedingsprofiel kwalitatief goed onderwijs aanbieden aan de kinderen in de regio. Op schooloverstijgend niveau werken wij aan een modern pedagogisch beleid, zorg, preventie, nascholing, ict, personeelsbeleid, administratieve samenwerking, taakverdeling en solidariteit.


Basisschool Christus-Koning

afdeling Gerard Davidstraat 6

Gerard Davidstraat 6, 8000 Brugge
tel. 050 31 16 39

afdeling Gerard Davidstraat 57

Gerard Davidstraat 57, 8000 Brugge
tel. 050 31 61 76

afdeling Pim Pam Poen

Kardinaal Mercierstraat 56, 8000 Brugge
tel. 050 33 77 91


Basisschool De Zessprong

afdeling De Zessprong (oude naam: Doornstraat)

Doornstraat 3, 8200 Sint-Andries
tel. 050 40 68 77


Basisschool Gistelse Steenweg

afdeling Gistelse Steenweg

Gistelse Steenweg 440, 8200 Sint-Andries
tel: 050 40 68 90

afdeling Koude Keuken

Koude Keukenstraat 10, 8200 Sint-Andries
tel: 050 40 68 90

afdeling Blijmare

Knotwilgenlaan 24, 8200 Sint-Andries
tel: 050 40 68 90


Basisschool Immaculata

afdeling Immaculata

Koningin Astridlaan 4, 8200 Sint-Michiels
tel. 050 40 45 07


Basisschool Noordveld

afdeling Noordveld

Noordveldstraat 31, 8200 Sint-Andries
tel. 050 31 69 60

Vrije Basisschool voor buitengewoon kleuter en lager onderwijs. Type 1 en type 2


Basisschool Spoorwegstraat

afdeling Spoorwegstraat

Spoorwegstraat 250, 8200 Sint-Michiels
tel. 050 39 45 93


Basisschool Zandstraat

afdeling Zandstraat

Zandstraat 69, 8200 Sint-Andries
tel. 050 31 63 22

Ook bereikbaar via Gistelsesteenweg 146a

afdeling Lenteweelde

Jan Breydellaan 56, 8200 Sint-Andries
tel. 050 31 63 22


Scholengroep Sint-Lodewijk Brugge